Ai cũng có thể dùng Sổ Bán Hàng từ bán sỉ, bán lẻ, tạp hoá, nông sản, thời trang, quán ăn,  sữa.. cho tới dịch vụ spa, cắt tóc..

anh bia sbh
anh bia sbh